Wednesday 25 March 2009

Openluchtprediking

Openluchtprediking

Het zou een zeer interessante taak zijn een boek te schrijven over merkwaardige feiten die in verband stonden met een openluchtprediking, of een complete geschiedenis daarvan. Ik heb zelfs geen tijd voor een volledig overzicht, maar ik zou u eenvoudigweg willen vragen: wat zou er van de Reformatie terecht zijn gekomen, als haar grote predikers zich hadden beperkt tot kerken en kathedralen? Hoe zou het gewone volk zijn onderwezen in het Evangelie als dat niet gedaan was door die ver reizende evangelisten, de colporteurs en moedige vernieuwers, die een preekstoel ontdekten op elke steenhoop en een gehoorzaal in elke open ruimte bij de woningen van mensen?


  Charles H. Spurgeon (1834-1892)

No comments:

Post a Comment