Tuesday, 24 March 2009

Paulus in de kunst te Dendermonde

Heilige Paulus (notelaar, gepolychromeerd, Antwerpen, 17de eeuw)

Heilige Paulus (notelaar, gepolychromeerd, Antwerpen, 17de eeuw) Bron: Bruikleen F. De Meyer

BRUSSEL (KerkNet) - In de Sint-Pieters- en Paulusabdij van Dendermonde is vanaf vandaag de tentoonstelling 'Paulus in de kunst' te bezoeken. Luc De Saeger brengt er samen met de benedictijnen van Dendermonde een opmerkelijke verzameling kunstwerken samen met als rode draad de apostel Paulus. "In kunst wordt vaak uitgedrukt wat niet met woorden te vatten is", verduidelijkt De Saeger. "En voor Paulus is dit zeker van toepassing. Hij is een moeilijk te vatten persoon. De Handelingen van de Apostelen stellen hem voor als een held en zijn brieven blijven vaak nogal duister."
De tentoonstelling is geen kunsthistorisch overzicht. Ze reiken basisgegevens aan uit Paulus' leven zodat we een betere kijk krijgen op die ene Saulus die zich bekeerde tot Paulus.

(Kerknet)