Monday, 16 March 2009

Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer"Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer ...
Bid voor begeleiding.
Bidden voor al deze dingen.
En dan al glijden al de soorten kleine dingen in."
- Mike Piazza

"Laat het verstandig luisteren en toevoegen aan hun leren,
en laat de kritische begeleiding krijgen --
De vrees van de Heer is het begin van de kennis. "
Spreuken 1:5,7

Reeds ‘s morgens leg ik mijn oor te luisteren naar uw Woord.
Met mijn gebeden roep ik U op mij wijsheid te leren en tucht.
Kan men van zinrijke woorden de zin doorgronden,
kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht.
Voor rechtvaardigheid, plichtsbesef en rechtschapenheid.
Uw oordeel vrees ik, maar Uw liefde verzoek ik,
begeleid mij naar eeuwig leven.

No comments:

Post a Comment