Tuesday, 10 March 2009

Verstandig en traag, struikelen zij die snel lopen"Verstandig en traag, struikelen zij die snel lopen."

- William Shakespeare

"Daarom hebben we ook, want wij zijn omringd door zo een grote wolk van getuigen,
Laat het ons elke hindernis opzij leggen om het gewicht,
en de zonde, die zich zo gemakkelijk vastklemt aan ons,
en laten we lopen met uithoudingsvermogen de race die is ingesteld en voor ons ligt,
Jezus zoekende, de auteur en afwerkeenheid van ons geloof. "
Hebreeën 12:1-2

Jehovah laat mij alles afleggen wat hindert en bevrijdt mij van de hinderlijke zonde, die zich aan mij wil vastklemmen. Geef dat ik de juiste wedstrijd mee doe en dat ik de juiste baan afleg die voor mij ligt, zonder op te geven. Laat mij daarbij blijven kijken naar Jezus, die mij de weg wijst, want Hij is de aanvoerder van mijn geloof. Hij kon Zich aan de houten paal laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. Maak dat ik in eer en geweten getrouw voor hem zal mogen verschijnen om te mogen uitverkoren te worden deelgenoot te zijn van het komende Koninkrijk.


No comments:

Post a Comment