Friday, 13 March 2009

Vind uw diepste geluk bij Jehovah

Christelijke Overdenking

Psalm 37:4 Vrijdag 13 maart 2009

English version > Rest thy delight on Jehovah

Psalm 37:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten." (Ps 37:4 STV)

"Zoek je vreugde bij de Heer, dan vervult hij iedere wens."

"verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart."

"Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt."

"Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt."

 

Overdenking van vandaag:

Terwijl mijn hart vreugde vindt in God, Gods wil en Gods doel, vind ik een verbazingwekkende waarheid aan het werk: wanneer ik dat verlang wat God wil, behaagt het God mij de wensen van mijn hart te vervullen. Wanneer we ons geheel aan hem geven, wanneer we onze wil aan God overgeven en wanneer onze harten genieten om hem te eren, dan kijkt God er verlangend naar uit om onze verlangens van ons hart te beantwoorden zodat hij ons kan zegenen!

 

Gebed:

Heilige Heer, God van onze vaderen en grote Gever van elke perfecte gift, ik dank u voor het verlangen om mij te zegenen en de rijkdom van uw genade over mij uit te gieten. Raak mijn hart alstublieft aan zodat ik naar uw wil verlang en vervolgens onbevreesd aan u vraag om het tot uw glorie te verrichten. In Jezus' naam bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment