Tuesday, 7 April 2009

Archeoloog zegt Bijbelse Gilgal te hebben gevonden


copyright 2008© Manna-Vandaag
Een archeologisch team van de Universiteit van Haifa, denkt de nederzetting Gilgal te hebben gevonden. Deze zou door de Israeliëten zijn gesticht na de Uittocht uit Egypte, toen ze na 40 jaar Kanaän betraden. Adam Zertal groef eerder bij de berg Ebal een altaar op, waarvan wordt aangenomen dat het destijds is opgericht door Jozua. Het altaar is in de jaren negentig in zoveel mogelijk oorspronkelijke vorm herbouwd.

In de Jordaanvallei hebben Zertal en zijn medewerkers nu vijf ‘structuren’ blootgelegd die volgens hem behoorden tot Gilgal. Deze plaats wordt in de Bijbel (Jozua 4:19) genoemd als de eerste legerplaats van Israël na de doortocht door de Jordaan.

Onder archeologen woedt overigens nog steeds strijd over de vraag of de Uittocht uit Egypte werkelijk een historisch feit is geweest, temeer daar er in Egyptische annalen niets over te vinden is en archeologen tot nog toe ook geen bewijsmateriaal opgroeven. Maar Adam Zertal is er van overtuigd dat de Bijbel het bij het juiste einde heeft en noemt de vondst van Gilgal “een stukje bewijs”.