Tuesday 7 April 2009

In leven na dood gelovende Duitsers

TWEEDERDE VAN DUITSERS GELOOFT IN LEVEN NA DE DOOD

Duitse gelovigen tijdens de bedevaart in Aken

Duitse gelovigen tijdens de bedevaart in Aken Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet/Katholisch.de) – Volgens de pas gepubliceerde ‘Religionsmonitor’ van de Bertelsmann Stichting gelooft tweederde van de Duitsers in een leven na de dood. Een derde wijst elke vorm van voortbestaan na de dood, onsterfelijkheid of wedergeboorte af. Voor de studie werden ruim 21.000 Duitsers ondervraagd. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat de Duitse opdeling, met een militant atheïstisch bewind in de voormalige DDR, vandaag nog altijd sporen nalaat. In het voormalige Oost-Duitsland wijst 60% van de ondervraagden een leven na de dood af. Vrouwen geloven iets sterker in leven na de dood dan mannen. Dubbel zoveel mensen boven de 60 als jongeren beneden de 30 geloven in een leven na de dood. Opvallend is dat 30% van de protestanten en 15% van de katholieken niet geloven in de verrijzenis. Martin Rieger van het departement godsdienststudie van de Bertelsmann Stichting: “Duitsland blijft een land met een rijke geloofstraditie. Opvallend is dat ook de visie van mensen, die niet tot een bepaalde geloofsgemeenschap behoren, door godsdienstige voorstellingen wordt bepaald en dat zij daarvoor aanspreekbaar blijven.”

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment