Tuesday 7 April 2009

Bijbel in het Arabisch

Vertaling Bijbel in Arabisch voltooid

Het Nieuwe Testament was al beschikbaar in het Arabisch en nu is ook het Oude Testament vertaald in het Arabisch. Daardoor kunnen er nu volledige Arabische Bijbels worden vrijgegeven. De organisatie World Bible Translation Center (WBTC)  zal in mei in twee plaatsen in het Midden-Oosten Arabische Bijbels uitbrengen.

Het Arabisch is voor meer dan 280 miljoen mensen de primaire taal. Inwoners van het Midden-Oosten staan open voor de Bijbel. "Ze willen graag meer weten over wat wij geloven," zegt Bijbel-vertaler Salah Abbasi. "Ze staan ervoor open om dingen te begrijpen die oudere generaties niet begrepen of accepteerden."

Als het Woord van God ook onder de jeugd wordt verspreid, zou dat veel kunnen betekenen voor de toekomstige generaties in de regio. "Wij denken dat het Woord van God de enige hoop voor de Arabische wereld is," vertelt Abbasi. Onder oudere generaties heerst er enige angst voor het lezen van de Bijbel, vanwege de leer van de islam. Zij zien het als een corrupt en onrein boek.

Abbasi zegt dat met voortdurend gebed voor moed tegen de angsten deze vertaling een grote invloed zal hebben in de hele Arabische wereld.

No comments:

Post a Comment