Tuesday, 7 April 2009

Geloofsopbouw begint persoonlijk

Geloofsopbouw begint persoonlijk en waaiert vervolgens uit naar anderen. „We leren met elkaar uit de Schriften, van de traditie, de kerkgeschiedenis en van elkaar. We zoeken niet naar eigen feelgoodbeleving, maar zoeken de eer van God en elkaar binnen de gemeente, die van Christus is.”
- Aart Peters

>„Denk na over visitekaartje kerk