Thursday, 16 April 2009

Christus is waarlijk opgestaan uit de dood

Christelijke Overdenking

1 Corinthians 15:20-22 (135 kb)Donderdag 16 april 2009

1 Korinthiërs 15:20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn." (1Co 15:20 STV)

"Maar de waarheid is dat Christus is opgewekt uit de dood, de eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn."

"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn."

"Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen."

"Maar zo is het gelukkig niet! Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn."

 

Overdenking van vandaag:

"Waarom kijkt u voor de levende onder de doden?" Deze woorden van de engel aan de vrouwen die naar Jezus' graf gekomen waren, zijn ook de woorden van God aan ons. Jezus is opgestaan! Niet alleen dat, hij is de eerste vrucht die geoogst werd van de doden. Hij is de garantie dat God zal oogsten, hij is onze garantie dat ook wij opgewekt zullen worden. De dood heeft geen greep op ons! Wij zijn Gods eeuwige kinderen en de dood kan ons niet scheiden van zijn aanwezigheid en zijn liefde!

 

Gebed:

Vader God, ik prijs u voor uw verlossende genade. Ik verheug me in uw overwinning op het Kwaad en haar kracht tot verwonding en vernietiging door de dood. Ik dank u voor uw macht over het graf. Dank u voor de opstanding van Jezus uit de dood en de zekerheid die u mij geeft van het eeuwige leven met u. Zegen mij alstublieft, Vader, met een leven dat de kracht weerspiegelt, de kracht die u nu in mij in werking heeft. In Jezus' naam bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment