Thursday, 16 April 2009

Fictieverhalen religies

De laatste jaren zijn er vele nieuwe religies ontstaan die gebaseerd zijn op fictie verhalen.  Volgens Godsdienstwetenschapper Markus Davidsen moeten deze serieus genomen worden. Sommige van deze religies bestaan al veertig jaar. ‘Als een religie zolang meegaat, geeft dat wel aan dat het geen grap is.’
De Deen Davidson is geïnteresseerd in godsdiensten die ingebed zijn in fictie, en hoe die een plaats vinden als religie in de echte wereld. Voor de aanhangers van deze religies zijn vaak de dynamische kenmerken en het ontbreken van dogma’s redenen om dit geloof aan te hangen, waarbij ze de precieze details uit de fictie-verhalen niet altijd letterlijk overnemen.

Davidsen wil zich de komende jaren vooral richten op drie stromingen binnen het zogenaamde Jediïsme, gebaseerd op de Jedi-helden uit de Star Wars-films.

Volgens de Jedi Kerk zijn er 20 000 aanhangers in Nieuw Zeeland en is er 2% van de bevoking van het Britse Brighton lid van het Jedi geloof.

No comments:

Post a Comment