Wednesday, 22 April 2009

Geef nooit op

English version > Never give in


"Geef nooit op! Geef nooit op! Nooit, nooit, nooit.
Nooit ... in alles wat groot is of klein, breeds of gering --
geef nooit toe behalve in veroordelingen van eer en goede zin. "
- Sir Winston Churchill

"Laten we niet moe worden in goede doen, want op het juiste moment zullen we een oogst plukken als we niet op geven."
Galaten 6:9

Mijn Heer en mijn God, geef mij doorzettingsvermogen en laat mij steeds de werklust er in houden om door te zetten.
Laat mij standvastig zijn en onwankelbaar.
Laat mij nooit de moed verliezen, daar ik door Gods ontferming met de dienst van verkondiging ben belast.