Wednesday, 1 April 2009

Geen twijfelende Calvijn

'De twijfelende Calvijn' was het thema van het vierde en laatste debat van een serie, mede georganiseerd door het Nederlands Dagblad. Calvijn, leidsman van protestanten die zich in de zestiende eeuw afscheidden van de kerk van Rome, staat echter vooral bekend om zijn zekerheden. Of Calvijn, die leefde van 1509 tot 1564, in werkelijkheid getwijfeld heeft, weten we niet, zei classicus en hervormd emerituspredikant dr. John van Eck in Enschede. ,,Uit zijn geschriften blijkt het in elk geval niet.''
Volgens Cees Meeuse, predikant van de Gereformeerde Gemeenten, heeft Calvijn wel twijfel gekend, in de zin van aarzeling, bijvoorbeeld of hij op een bepaald moment in Genève werk zou oppakken. Voor Calvijn was zekerheid echter een wezenlijke eigenschap van zijn geloof, hem door God gegeven. Calvijn zag twijfel als een 'zwakheid des vlezes', aldus Meeuse. En hoewel hij erkende dat iedereen ermee te kampen heeft, zag Calvijn hierin toch 'ongeloof' dat door geloof overwonnen dient te worden.
Calvijn en de twijfel werd dinsdag in twee richtingen uitgewerkt. Naast twijfel - of juist geen twijfel - aan de eigen geloofsleer, ging het over twijfel over het eigen zielenheil: ben ik wel uitverkoren? Die twijfel is evenmin typerend voor Calvijn, zo werd gememoreerd. Het komt echter juist wel voor bij een deel van zijn geestelijke nazaten, schetste Van Eck.

Lees meer > Twijfelende Calvijn wil niet echt oprijzen
+ > Calvijndossier Nederlands Dagblad