Friday, 3 April 2009

Geestelijk gezonde school (studiedag, Leuven)


Hoe kan de school een plek zijn waar jongeren zich goed voelen, leren (samenleven) en opgroeien tot gelukkige mensen? Suïcidaal gedrag is een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem bij jongeren. Tot 30 procent van de jongeren heeft ooit zelfdoding overwogen en 10 procent zegt het afgelopen jaar een poging te hebben ondernomen. Het Vlaams actieplan suïcidepreventie pleit voor een geestelijk gezondheidsbeleid op school. Op maandag 11 mei organiseert Preventio de stuDOEdag 'Als alles niet zo cool is' in het provinciehuis Vlaams-Brabant. Die is bedoeld voor leraren, leerlingbegeleiders, coördinatoren, directieleden en clb-medewerkers.
>>> Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht. Meer info over de StuDOEdag op www.preventio.be/StuDOEdag.pdf. Provinciehuis Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven. Voor de wegbeschrijving surf je naar www.vlaamsbrabant.be.

No comments:

Post a Comment