Saturday, 25 April 2009

Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen"Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen. Het is met de wind en storm van tegenspoed dat God de werkelijke tarwe van het kaf scheidt. Onthoudt daarom altijd, dat God tot u in uw verdriet komt, zo echt als in uw vreugde. Hij stelt laag, en Hij bouwt op. Gij zult uzelf vinden ver van perfectie, indien gij God niet vindt in alles. "
- M. De Molinos (ca. 1628 - 1697)


"Weet dat wij ze gelukkig tellen die verduren."
Jakobus 5:2

"Als gij kastijding verdraagt, zal God met u als met de zonen omgaan."
Hebreeuwen 12:7

Christus heeft veel moeten verdragen, laat ik zijn voorbeeld navolgen.
Heer God geef mij de kracht om de vele moeilijkheden te doorstaan.
Laat mij ze trotseren in een volwaardig geloof.
Sta mij bij in al mijn moeilijkheden
en verlos mij van het kwade, amen.


No comments:

Post a Comment