Friday, 22 May 2009

Geloof is een pijpleiding


"Geloof is een pijpleiding.
Het kan stromen in gezondheid, in termen van water of zuurstof,
of het kan worden gevuld met gif.
Welke waarden giet jij er door? "
- Robert Schuller

"Voor alles wat uit God geboren is overwint de wereld;
en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft - ons geloof.
Wie is degene die de wereld overwint,
maar hij, die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? "
1 Johannes 5:4-5

God ik vraag u dat mijn geloof gezegend mag zijn
en overvloeien van de vreugde in de verrijzenis van Christus.
Laat mij steeds gaan voor het juiste geloof in de barmhartigheid van Jezus.


English version > Faith is a pipeline

No comments:

Post a Comment