Thursday, 21 May 2009

Moeten christenen andere godsdiensten 'respecteren'?

Op CIP (het Christelijk Informatie Platform) is er als reactie op de pauselijke houding bij het bezoek aan Israël de vraag gesteld hoe christenen moeten reageren tegenover andere godsdiensten.
"De wereld waarin wij nu leven wordt gekenmerkt door religieus pluralisme en botsende wereldbeelden. De moderne wereld brengt individuen en groepen met verschillende geloven zowel bij elkaar als in conflict. Hoe moeten christenen reageren wanneer hen hierover gevraagd wordt? Moeten christenen andere religies 'respecteren'?"
In het artikel wordt er ook beschreven hoe het Rooms Catholiscisme zou aanvaarden dat oprechte moslims kunnen worden opgenomen in Christus' verlossing door hun trouw aan het monotheïsme en de islam. Dus, wanneer de paus spreekt over de islam respecteren, doet hij dat op een manier die orthodoxe christenen niet kennen. Maar die volgens CIP de evangelischen ook niet kennen. In de reacties zegt men ook dat "Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet,omdat men de Geest niet heeft ontvangen.En niemand kan belijden dat Jezus Christus de Heer is dan door de Heilige Geest."
Onterecht zeggen ze dat de islam mensen gevangen neemt  en verstoken is van de echte hoop en verlossing. Volgens hen betekent de Drie-eenheid ontkennen een andere God aanbidden. Wat zou betekenen dat ik als Christen een andere God aanbid dan jullie. En in zekere zin zou dat kunnen kloppen. Want indien jullie Jezus aanbidden, bidden jullie tot de zoon van God terwijl je slechts één God mag aanbidden en dat is de Vader. Islamieten aanbidden ook die ene ware God. Moslims hebben geen "afgod als Allah" (Allah is het Arabish voor God en is de titel van JHWH of Jehovah of Jahweh).
Volgens Paulus is het Christen zijn de navolging van Jezus: “Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden.” (Ro 10:9 WV78)
Het Christen zijn houdt volgens ons in Jezus te volgen en te aanvaarden als Messias. Hierin omvat zit ook het respect te tonen naar andere gemeenschappen, gelovigen als niet gelovigen.

No comments:

Post a Comment