Thursday, 7 May 2009

Kloof tussen arm en rijk

KATHOLIEKE ORGANISATIES ROEPEN OP TOT SOLIDAIRE SAMENLEVING

Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet) – Acht katholieke solidariteitsorganisaties die samen het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede vormen (onder wie Caritas International, Broederlijk Delen, Pax Christi, Missio, KMS, de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Welzijnszorg) roepen in een memorandum op tot een verantwoorde keuze bij de komende verkiezingen. “De wereldwijd groeiende kloof tussen arm en rijk, de proliferatie van kernwapens, de klimaatcrisis met dreigende klimaatconflicten… zijn op termijn problemen van grotere omvang dan de financiële en economische crisis die momenteel miljoenen mensen treft.” De economische crisis maakt volgens de katholieke organisaties duidelijk hoe gevaarlijk een economie zonder rechtvaardigheid en solidariteit is. De crisis moet ons aansporen onze eigen levenswijze te herzien.
“De komende regionale en Europese verkiezingen van 7 juni zijn een geschikt moment om duidelijk te maken welke fundamentele keuzes noodzakelijk zijn.” De organisaties pleiten in dat verband voor meer solidariteit, de prioriteit van het algemeen belang, versobering en het nastreven van een klimaat van vrede en dialoog. Het Netwerk vraagt bij het uitbrengen van een stem te denken aan de slachtoffers van de economische crisis in het zuiden én bij ons, de klimaatverandering, de strijd tegen de armoede hier en in het zuiden, het asiel- en migratiebeleid en de versterking van de inspanningen voor een duurzame ontwikkelingssamenwerking.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment