Thursday, 7 May 2009

Vrije Christen Democraten

In 2002 wilde men in België het homohuwelijk instellen. Er werd een enquête gehouden onder de CD&V leden, gestuurd door Kris Vleugels. Hieruit bleek een groot ongenoegen bij de basis. Toch heeft CD&V deze wet gestemd. Dan is de beweging C'axent ontstaan als drukkingsgroep. In 2005 heeft Actie Gezin samen met C'axent een ‘mars voor het gezin’ gehouden. Dit als protest tegen de op tafel liggende holebi-adoptiewet.  
Intussen was in 2002 CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux) ontstaan, nadat ‘PSC’ in ‘cdH’ werd omgevormd. CDF werd het alternatief dat borg ging staan voor de christelijke accenten. Deze partij ging in 2007 federaal en had ook Vlaamse leden.
Daar er in Vlaanderen geen partij was die zich homogeen inzette voor de christelijke waarden en er hoogdringend weerwerk moest geboden worden, hebben leden van de C'axent-beweging zich aangesloten in maart 2008 bij CDF. Er is vruchtbaar samengewerkt rond ethische dossiers. Communautair liepen de visies uit elkaar. Op 14 maart 2009 zijn de Vrije Christen Democraten ontstaan (   www.vcd-vl.be    ) als onafhankelijke Vlaamse partij.
VCD wil aandacht voor ieder mens en ook voor de gehele mens, met inbegrip van zijn spiritualiteit. Zij wensen bescherming van het menselijk leven „vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood”, het gezin als basis van de samenleving, solidariteit tussen rijken en armen en zorg voor het milieu.

Op veel ethische punten neemt CD&V volgens voorzitter Agnes Jonckheere een te neutraal standpunt in. „Ze zijn niet voor, maar ook niet tegen.”

Volgens Jonckheere weten veel Vlamingen overigens nauwelijks dat er een debat rond draagmoederschap woedt in de Vlaamse politiek. „De media besteden alle aandacht aan de economische crisis, maar dit is wat ons betreft ook een crisis. Als partij willen we de mensen eerlijk voorlichten over dingen die gaande zijn.”


Volgens hen zijn  er heel wat uitdagingen op het gebied van cultuur, moraal, opvoeding, economie en politiek, waar christelijke waarden een belangrijke rol kunnen spelen bij het zoeken naar oplossingen.

C'axent. C'axent verklaart op haar website in een persbericht „ernstige vragen" te hebben „bij de timing en de aanpak van dit initiatief." „C'axent acht de tijd niet rijp voor een nieuwe christelijke partij en benadrukt dat die keuze niet de hare is", aldus het persbericht.

Overigens spreekt C'axent „de hoop uit dat VCD zal bijdragen tot versterking van de christelijke waarden in de politiek."


Jonckheere vindt dat de tijd nu wel rijp is. „Al twintig jaar geleden zijn we begonnen met een initiatief om een Senaatszetel te verwerven binnen het CD&V. Maar in de praktijk heeft het geluid van C’axent nauwelijks gehoor gekregen. Ik snap niet dat Vleugels doorgaat, maar zal hem niet tegenwerken. Wij gaan dus geen sterke kandidaat stellen voor de regio die hij vertegenwoordigt op de CD&V-lijst.”

Jonckheere erkent dat er nog veel werk te doen is om op 7 juni de kiesdrempel te halen „Het is kort dag, maar we hebben zeer enthousiaste kandidaten en krijgen bovendien steun in het opzetten van onze campagne van de ChristenUnie in Zeeland. Daarnaast zijn we blij dat er mensen in Nederland zijn die vrienden van onze partij willen worden. Die steun kunnen we goed gebruiken.”