Thursday, 14 May 2009

Paus in Israël

Benedictus is na Paus Paulus VI (1964) en Johannes Paulus II (2000)  de derde paus die het 'Beloofde Land' bezoekt.

Tijdens zijn bezoek aan de al-Hussein ben Talal moskee, waarschuwde paus Benedictus XVI zaterdag voor politieke manipulatie van de godsdienst, wat volgens hem tot geweld kan leiden. Hij zette zich sterk af tegen hen die beweren dat “religie noodzakelijkerwijze een bron van verdeeldheid is in de wereld van vandaag. En die daarom stellen dat hoe minder aandacht er naar religie gaat, hoe beter”. Alhoewel de paus erkent dat “er spanningen bestaan leden van de verschillende religieuze tradities”, stelt hij dat “het vaak de ideologische manipulatie van de godsdienst is, vaak voor politieke doeleinden, die de ware katalysator is voor spanningen en verdeeldheid, soms zelfs voor geweld.”

Zondag riep de paus in Aman de christenen op sterk in hun geloof te staan tegen het extremisme. In zijn homilie sprak de Heilige Vader bemoedigende woorden tot de gelovigen. "De katholieke gemeenschap hier is diep getroffen door de moeilijkheden en onzekerheden bij alle mensen in het Midden-Oosten. Vergeet nooit de grote waardigheid van uw christelijk erfgoed. En laat niet na u bewust te zijn van de liefdevolle solidariteit van al uw broeders en zusters in de Kerk in heel de wereld", aldus de paus.

Bij zijn aankomst in Tel Aviv gepleit voor een Palestijnse staat naast Israël. Die wens wordt gedeeld door een groot deel van de internationale gemeenschap, maar afgewezen door de Israëlische regering. “Ik pleit er samen met al wie verantwoordelijkheid draagt voor om elke mogelijke weg naar een rechtvaardige oplossing van de bestaande moeilijkheden te zoeken, zodat beide volkeren in vrede in hun eigen land kunnen wonen binnen veilige en internationaal erkende grenzen'', sprak de paus bij zijn aankomst op de luchthaven van Tel Aviv. Hij gebruikte niet het woord ‘staat’. De nieuwe Israëlische premier Benjamin Netanyahu weigert de Palestijnen een eigen staat toe te zeggen, hoewel de Amerikaanse regering en andere bondgenoten hem onder druk zetten om dat wel te doen.

De Engelse krant The Times meldt dat het Amerikaanse vredesplan bestaat uit een '57-staten-oplossing', waarin de moslim-wereld Israël moet erkennen. “Als we onmiddellijk onze vredesonderhandelingen hervatten zal er binnen 12-18 maanden een conflict ontstaan tussen Arabieren en Israël,” waarschuwt de Jordaanse koning Abdullah.

Terwijl de Palestijnen een eigen staat willen om een einde te maken aan het langdurige conflict met Israël, wil Syrië de Golanhoogten terug dat Israël na een oorlog in 1967 in beslag nam. “Ik denk dat de komende maanden veel bijeenkomsten zullen plaatsvinden om tot een oplossing te komen,” zegt Abdullah. Vooral de ontmoeting tussen Obama en Netanyahu lijkt beslissend.

Benedictus herinnerde dinsdag, aan de Koepel met de Rots die is gebouwd op de rots vanwaar de profeet Mohammed zijn nachtelijke hemelreis (isra) zou hebben gemaakt, eraan dat de aartsvader Abraham door zowel joden als moslims en christenen wordt geëerd en dat Jeruzalem voor de aanhangers van alle drie religies een heilige plaats is.
Grootmoefti Mohammed Hussein riep de paus op mee te werken aan de stopzetting van de Israëlische "agressie'' tegen Palestijnen.
De paus na zijn bezoek aan de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem

Na zijn bezoek aan de Rotskoepel ging de paus naar de nabijgelegen Klaagmuur, restant van de Tweede Tempel van Jeruzalem, die in de eerste eeuw voor Christus werd gebouwd.
Paus Benedictus XVI aan de Klaagmur
Daar stak hij een briefje in de muur met de tekst: "God van Abraham, Isaak en Jakob, hoor de schreeuw van de bedroefden, de angstigen en de getroffenen, in het Midden-Oosten, in heel de menselijke familie. God van alle tijden, bij mijn bezoek aan Jeruzalem, de Stad van Vrede, geestelijk tehuis van joden, christenenen en moslims, breng ik u de vreugde, de hoop en verwachtingen, de beproevingen, het lijden en de pijn van al uw mensen in de gehele wereld.''
Voordat de paus het briefje in de muur stak, las hij Psalm 121, waarin wordt gebeden om vrede voor Jeruzalem.

Paus Benedictus XVI heeft woensdag bij zijn aankomst in Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever de Palestijnse president Mahmoud Abbas verzekerd dat het Vaticaan het recht van de Palestijnen op een eigen soevereine staat steunt.

Die staat moet in het land van hun voorouders zijn, veilig zijn en in vrede met buurlanden leven. Ook moet het internationaal erkende grenzen hebben.

Benedictus drong er in zijn toespraak op aan de hoop op vrede en stabiliteit niet op te geven en niet toe te geven aan de verleidingen van het terrorisme.


NOS-verslag van de zondagsmis   Bekijk

1 comment:

 1. Donderdag was paus Benedictus XVI te gast in Nazareth, in het noorden van Israël waar Jezus opgegroeide. Hij ging er op de middag voor in een massaal bijgewoonde eucharistieviering in een amfitheater.
  Met meer dan 40.000 aanwezigen overtrof de publieke belangstelling in Nazareth de hooggespannen verwachtingen en groeide de eucharistieviering uit tot de grootste massamanifestatie van christenen in de regio sinds mensenheugenis. De plaats van de viering was symbolisch: op de heuvel die de ‘Berg van de Sprong’ wordt genoemd en waar volgens het Nieuwe Testament een verontwaardigde menigte Jezus na zijn commentaar op de Schriftlezing in de synagoge in de afgrond probeerde te duwen. De mis werd opgedragen in een speciaal voor de gelegenheid opgetrokken amfitheater en verliep in het Latijn, Engels en Arabisch.

  In zijn homilie onderstreepte de paus dat het gezin, gebouwd op het onverbrekelijke huwelijk van man en vrouw zoals de heilige Familie dat destijds in Nazareth gestalte gaf, het fundament van de samenleving is en blijft. Gezinnen moeten daarvoor op de volle steun van de overheid kunnen rekenen. Hij herinnerde ook aan de spanningen tussen moslims en christenen in de stad. “Ik roep de mensen van goede wil in beide geloofsgemeenschappen op de aangerichte schade te herstellen en zich vanuit hun gemeenschappelijke geloof in de ene God met elkaar te verzoenen en een manier te vinden om vreedzaam met elkaar samen te leven.”

  Vandaag op de laatste dag van zijn bezoek aan het Midden-Oosten bad de kerkvorst in de Heilig-Grafkerk te Jerusalem, die gebouwd is op de plek waar Jezus na zijn kruisiging zou zijn begraven.
  Moslims openden de poorten van de kerk voor de paus. Zij hebben de sleutels, omdat de christenen met elkaar overhoop liggen over wie de kerk toebehoort. Ook de Syrisch-orthodoxe, de Koptische en de Ethiopische kerk hebben een rol in het beheer van het gebouw. Af en toe loopt het conflict over de kerk uit op gevechten.

  ReplyDelete