Thursday, 14 May 2009

Tuig kerk

In de achterstandswijk de Millinx te Rotterdam die aan het begin van deze eeuw ‘nationale faam’ verwierf als brandhaard van maatschappelijke problemen en veel gewelddadigheid hebben Daniël (36) en Tanja de Wolf en een team van kernvrijwilligers een nieuwe gemeente gesticht van voornamelijk jonge Antillianen.

De Tuig Kerk of Thugz Church is ontstaan uit het feit dat de kloof tussen de kerken en de jongeren te groot bleek om te overbruggen.
Thugz Church betekent zoiets als ‘een kerk voor tuig‘. Het woordje ‘thug’ is slang (straattaal). Het staat voor stoere jongens uit de straatcultuur, criminelen, gangsters. Het is een woord dat voor veel jongeren een soort geuzennaam is geworden.
Toch is De Wolf niet onverdeeld gelukkig met de naam. ‘Het is nogal een kwalificatie. Als ik om me heen kijk in de gemeente, zie ik allemaal schitterende mensen, parels. Ja, het zijn gebroken mensen, net als ik, maar tuig? We hebben allemaal een strafblad bij God. Wij zijn niet beter. We wilden met de naam genade communiceren. We benadrukken het cadeau dat God geeft, zijn onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, en we proberen dat zelf ook zo goed mogelijk na te leven.’ Een boodschap van genade én verandering; dat is het doel van Thugz Church. ‘Van vergeving van al je zonden én kiezen voor een alternatieve levensstijl.’

Het gaat er niet altijd even geregeld aan toe bij Thugz Church. ‘Sommigen zouden het wellicht ‘een zootje’ noemen. De dienst die te laat begint. De apparatuur die het niet doet. De jongen die net voordat hij de Schriftlezing doet, me in het oor fluistert: ‘Ik ben wel stoned, is dat heel erg?’ De bandleden die voor en na de dienst in niet mis te verstane taal elkaar ervanlangs geven, maar tijdens de dienst als engelen zingen.’
Maar het is wel een ‘heilig zootje’, benadrukt De Wolf. Hij denkt aan ‘de woorden die harten raken. De tranen in de ogen. De diepe stilte tijdens het persoonlijke gebed. De tastbare aanwezigheid van God in doop en avondmaal. De verandering. Het samen de Bijbel opendoen. Het omzien naar elkaar. Mensen die voor het eerst meezingen.’

Lees meer > Het ‘tuig’ van Rotterdamse wijk kreeg een thuis
Of lees: De ontdekking van het Koninkrijk. Daniël de Wolf, Medema. 17,95 euro