Sunday, 3 May 2009

Slechte gewoonten zijn als een comfortabel bed"Slechte gewoonten zijn als een comfortabel bed,
gemakkelijk om er in te geraken, maar moeilijk om er uit te geraken. "
-Anoniem

"Laten we nagaan hoe elkaar te stimuleren, elkaar  tot liefde en goede daden te prikkelen,
niet nalatend samen te komen,
zoals de gewoonte van sommige is, maar elkander stimulerend;
en des te meer als je de dag naderbij ziet komen. "
Hebreeën 10:24-25

"Laten we de goede gewoonte ontwikkelen van samen te gaan met diegenen die ons, in Gods liefde en Woord kunnen opbouwen. "
- MT

Jehovah, laat mij de goede gewoonte aankweken om regelmatig samen te komen met mijn broeders en zusters in Christus. Dat ik regelmatig met anderen het Woord van God bestudeer en nadenk over de rol die wij als Christenen moeten vertolken.
Geef dat ik mij kan ontdoen van slechte gewoonten en dat ik kan ijveren naar een onbevlekt en onberispelijk leven. Maak dat ik anderen kan aanmoedigen en waarschuwen. Dat mijn vriendelijkheid bij andere mensen moge bekend worden en dat ik anderen tot inkeer mag brengen.


No comments:

Post a Comment