Wednesday 24 June 2009

De Bijbel in het moderne Nederland

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt zich nog geen zorgen, maar dat de Heilig Schrift aan populariteit inboet, lijkt steeds duidelijker te worden. Niet alleen het aantal leden van de NBG is gedaald, ook de interesse voor de verschillende bijbel-gerelateerde activteiten lijkt minder te zijn. Dat blijkt uit het jaarverslag 2008 van het NBG dat deze week is gepresenteerd.
 De Bijbel in het moderne Nederland

De stichting, die zich voornamelijk bezig houdt met de vertaling en de verspreiding van de Bijbel in Nederland, kan met een gemengd gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. Dankzij creatieve initiatieven zoals de glossy HEMEL, de nationale bijbelquiz en interessante uitgaven zoals de Studiebijbel heeft de NBG veel media-aandacht gekregen, maar het resultaat valt enigszins tegen.

De verkoop van de glossy liep niet zo hard als gehoopt, waardoor op een gegeven moment HEMEL ook gratis werd verspreid. Ook de kijkcijfers voor de bijbelquiz vielen tegen. Een groter probleem voor de NBG is de daling van het aantal leden (met maar liefst 5 procent), dat zich nu al een aantal jaren doorzet. In 2009 wil de organisatie zich dus duidelijker gaan manifesteren en meer energie gaan stoppen in het werven van leden en het aanboren van fondsen.

Toch zorgt de inkomstenstroom nog niet voor kopzorgen. Ondanks het kleinere ledenaantal is deze licht gestegen ten opzichte van 2007. Ook het aantal vrijwilligers is met 330 personen gegroeid. Het paradepaardje voor de toekomst is de Bijbel in Gewone Taal. De vertaling hiervan verloopt voorspoedig. Eind 2008 was 20 procent van de vertaling gereed in conceptversie. Het geheel moet af zijn in 2014.

Rudi uit Lier reageert hier op: Een nieuwe bijbelvertaling is het laatste wat we nodig hebben want de kracht Gods zit niet in de vertaling!!! Wist u dat er meer dan 500 engelse vertalingen bestaan, en ik weet niet juist hoeveel nederlandstalige... maar wie weet van de volkeren die nog nog steeds wachten op een eerste vertaling??? Daar gaat Gods hart naar uit!!!! Waar gaat ons hart naar uit??? Nederland, België,... bekeer je van je vertalingsijver!!! Daar maak je echt geen discipelen door!!!

Waar ik slechts kan beamen: Zoals Rudi aan geeft is het niet een weer zoveelste Nederlandse uitgave op korte tijd die wij nodig hebben. Men zou zich beter toeleggen op het vertalen naar nog niet aanwezige talen op de Bijbelboekenmarkt. Evangelizering moet verder uitgewerkt worden in de nog niet berijkte taalgemeenschappen. Daar waar de nood hoogst is moet eerst ingesprongen worden. En in onze contrijen moeten de predikers hun werk doen. Iedere Nederlandstalige kan hier genoeg Bijbelversies ter hand nemen.

No comments:

Post a Comment