Wednesday, 24 June 2009

Kerkleiders onderschrijven Manifest voor Eenheid

Kerkleiders onderschrijven Manifest voor Eenheid

Morgen 25 juni 2009 verschijnt het boek Wij kiezen voor eenheid, waarin dertien kerkleiders hun visie geven over verdeeldheid in het verleden, de gevolgen daarvan in het heden en het groeiende verlangen naar eenheid met het oog op de toekomst.

Gerard de Korte (RK), Arjan Plaisier (PKN) en Peter Sleebos (VPE) zullen op 25 juni een korte verklaring afleggen. "Dit boek mag gezien worden als een mijlpaal in de Nederlandse kerkgeschiedenis", aldus de makers van het manifest.

De aanleiding tot deze publicatie was de toespraak van de toenmalige scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Bas Plaisier, tijdens de viering van 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland in 2007, waarin hij onomwonden vergeving vroeg voor fouten uit het verleden. Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) reageerde hierop door tijdens de synode van de PKN op zijn beurt te buigen richting dit kerkgenootschap. Daarna kwam een dialoog op gang waarin telkens duidelijk werd dat eenheid bestaat, ondanks verschillen.

Eeuwenlang was de Kerk in Nederland tot op het bot verdeeld. De laatste jaren is er echter een kentering te zien. Anno 2009 hebben Arjan Plaisier (PKN) en Peter Sleebos (VPE) op persoonlijke titel het ‘Manifest van eenheid' geschreven. Dit ‘Manifest van Eenheid' is een proclamatie naar elkaar en naar de samenleving toe dat christenen uit verschillende richtingen elkaar erkennen en herkennen. In het Manifest belijden zij onder meer:

"Wij kiezen voor eenheid omdat Christus niet gedeeld is en wij een gezamenlijke opdracht hebben. Wij kiezen tegen onverschilligheid of minachting voor elkaar ... We kunnen elkaar niet missen. We willen een verbond sluiten door elkaar de broeder- en zusterhand te reiken. Wij kiezen ervoor het geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren."

Voor het boek zijn de volgende kerkleiders geïnterviewd: Peter Sleebos, Gerard de Korte, Arjan Plaisier, Willem J. Ouweneel, Klaas van der Kamp, Arenda Haasnoot, Jan van Burgsteden, Jan Zijlstra, Arie van der Veer, Jos Douma, Hans Eschbach, Wim van Vlastuin en Joris Vercammen. Aansluitend hebben Wilkin van de Kamp, Robbert Jan Perk en Arnold van Heusden de appendices geschreven. Aan alle geïnterviewden is gevraagd of zij het 'Manifest van Eenheid' willen onderschrijven.

Bron: Uitdaging Online