Wednesday, 24 June 2009

God en het kwaad

In het dagblad Trouw is er bij de katern of-ver Religie en Filosofie een dabat gaande over het kwaad in de wereld en gods positie daarbij.
Hoe kunnen we weten of god het kwaad bedacht heeft of niet? Is kwaad niet anders dan een verkeerde keuze van de mensen? Of kunnen wij God niet narekenen? wordt er o.a. gesteld.
Alsook wordt geopperd "Wat we als pijn en lijden (en dus voor onszelf als kwaad) ervaren, hangt samen met de onvoltooidheid van het proces."
Is er een verschil tussen het morele kwaad, waarvoor mensen verantwoordelijk zijn (das Böse), en het fysieke kwaad: orkanen, vulkaanuitbarstingen, epidemieën (das Übel).( Leibniz)

Lees >God heeft het kwaad niet bedacht

No comments:

Post a Comment