Thursday, 25 June 2009

Hostie via de post

Hostie via de post
Als je hostie zegt denk je aan het "Lichaam van Christus".
Christus zou volgens vele christelijke denominaties aanwezig zijn in de tekenen van brood en wijn, de zogeheten consubstantiatieleer. Ook de rooms-katholieke avondmaalsviering, vaak aangeduid met de transsubstantiatieleer (brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus) is velen gekend.
De Eucharistie of "broodmaaltijd" maakt onderdeel van de kerkelijke dienst.
Voor mensen die het contact met hun kerk hebben verloren, of niet langer naar de kerk kunnen gaan, maar wel de eucharistie willen vieren, is nu een mogelijkheid gecreëerd om de hostie via de post te ontvangen.

Bisschop Jonathan Blake uit Londen, van de 'open episcopale kerk', heeft een internetdienst opgezet die het "gewijde lichaam van Jezus Christus" via de post verstuurt.

Op de website van 'Post the host' staat geschreven dat de kerk steeds meer het contact met de samenleving verliest. Met name jongeren hebben steeds meer moeite om een kerk binnen te stappen. Vaak is de behoefte aan deelname aan de eucharistie er nog wel. 'Post the host' biedt dan uitkomst volgens de aanbieders. er wordt daar echter niet van uitgegaan dat de kerkelijke dienst er rond ook een belangrijk element is. Alsook is het vreemd dat ze niet het gewone brood van thuis of zuurdezembrood als mogelijk alternatief aanbieden.

De internetdienst hangt echter nog een andere filosofie aan: het lichaam van Jezus is er voor iedereen. Maar langzaam wordt het volgens hen steeds meer gereserveerd voor de 'christelijke elitie' die in de kerk komt. Blake wil hier verandering in brengen door de hostie weer aan iedereen aan te bieden. Kan men dus die kerkgangers als elite gaan beschouwen. Natuurlijk is het een privilege als men een gemeenschap in de buurt heeft waar men samen kan komen om het "Lichaam van Christus" te nuttigen.
Met de huidige internetmiddelen worden echter ook mogelijkheden aangeboden om op het internet samen dienst te houden. Ook de Christadelphians hebben zulk een 'Breaking of the Bread' on line. Dan kunnen mensen van over de gehele wereld samen dienst houden ook al zijn ze afzonderlijk elk in hun eigen omgeving (in isolatie)

De 'open episcopale kerk' verstuurd de hosties aan ongeveer 2,40 euro per stuk nadat zij gezegend zijn. De ontvanger kan op de website van de internetdienst gebeden vinden om een privé-eucharistiedienst samen te stellen. Er worden daarbij geen vragen gesteld of het wel kan dat zulk een gezegend stukje 'brood' oneerbiedig van de ene naar de ander plaats wordt gebracht.
Natuurlijk zitten de meeste kerken met het probleem dat enkel de priester of dominee het brood kan zegenen. Maar ik begrijp niet als zij werkelijk denken dat de hostie het lichaam van Christus wordt door die zegening dat zij er zo mee kunnen omgaan.

Post the hostNo comments:

Post a Comment