Saturday, 13 June 2009

Gods werk op Gods manier gedaan zal nooit Gods voorzieningen ontbreken


"Gods werk op Gods manier gedaan zal nooit Gods voorzieningen ontbreken."
- Hudson Taylor

"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar,
altijd overvloedig in het werk van de Heer,
wetende dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. "
1 Corinthiërs 15:58

Ik ben dankbaar God dat U Uw Plan ten uitvoer laat komen.
Ook mijn leven wil ik laten verlopen zoals U het gepland hebt.
Maak dat het niet met te veel hindernissen zal verlopen.
Ik dank U voor al de goede voorzieningen en vraag Uw zegen
in Jezus naam, Amen.


No comments:

Post a Comment