Thursday, 16 July 2009

De Conferentie van Europese Kerken (CEK) viert haar 50ste verjaardag

De Conferentie van Europese Kerken (CEK) viert haar 50ste verjaardag tijdens haar zesjaarlijkse algemene assemblee, die gisteren in het Franse Lyon van start gaat. De eerste bijeenkomst vond in 1959 in het Deense Nyborg plaats. Toen al waren 40 orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke Kerken vertegenwoordigd. Kardinaal Philippe Barbarin, aartsbisschop van Lyon, verwelkomt vandaag de 750 deelnemers van 120 lidkerken en 40 aangesloten organisaties.