Thursday, 16 July 2009

Religieuze kloof tussen jonge en oude Amerikanen wordt groter

Het Amerikaanse onderzoeksbureau voor godsdienststatistiek Pew stelt een groeiende kloof vast in de godsdienstige beleving bij oudere Amerikanen en hun landgenoten beneden de dertig. 70 procent van de 75-plussers bestempelt godsdienst als heel belangrijk, bij jongeren beneden de 30 bedraagt dat aantal 44 procent. Een kwart van de Amerikanen tussen 18 en 29 is atheïst, agnost of zonder godsdienst. Bij de groep 65-plussers bedraagt dat aantal minder dan 7 procent. 18 procent van de 30- tot 49-jarigen en 13 procent van de 50- tot 64-jarigen noemt zich atheïst of ongelovig. 7 procent van de groep jonger dan 30 behoort tot een andere godsdienst dan het Jodendom of de katholieke of protestantse Kerk. Van de 65-plussers is 24 procent katholiek. Opvallend is dat het aantal katholieken bij de groep tussen 18 en 30 nog 20 procent bedraagt, dankzij de snel groeiende groep Spaanssprekenden.

(KerkNet/CNS)