Saturday, 25 July 2009

Excommunicaties rondom abortus 9-jarige

'Excommunicaties rondom abortus 9-jarige terecht volgens Vaticaanse krant'

'Excommunicaties rondom abortus 9-jarige terecht'

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in de Vaticaanse krant L'Osservatore Romano haar steun uitgesproken voor de excommunicatie van de moeder en de artsen van het negenjarige Braziliaanse meisje dat een abortus onderging, omdat zij zwanger was van een tweeling.

De kwestie van het zwangere Braziliaanse meisje speelde begin dit jaar en leidde wereldwijd, binnen en buiten de Kerk, tot heftige reacties. Het kind was zwanger geraakt nadat zij door haar stiefvader was verkracht. Op 4 maart onderging zij in het ziekenhuis een abortus waardoor de tweeling werd gedood. De foetussen zouden zijn gedood om het leven van het meisje te redden. De aartsbisschop van Olinda en Recife, José Cardoso Sobrinho, bevestigde vervolgens de automatisch ingetreden excommunicatie van de moeder en de artsen van het kind. (Volgens het canonieke recht worden mensen die beslissen tot of helpen bij een abortus automatisch geëxcommuniceerd, red.)

In L'Osservatore Romano verklaart de Congregatie onder meer:
"Sinds de eerste eeuw heeft de Kerk het morele kwaad van iedere uitgevoerde abortus bevestigd. Deze leer is nooit veranderd en blijft onveranderlijk. Directe abortus (…) is ernstig in strijd met de morele wet. (…) Het leven dient met de uiterste zorg te worden beschermd vanaf het moment van de conceptie: abortus en infanticide (kindermoord, red.) zijn afschuwelijke misdaden. Formele medewerking aan een abortus is een ernstige overtreding. De kerk straft deze misdaad tegen het menselijke leven met de canonieke straf van excommunicatie. Daarmee heeft de Kerk niet het doel de reikwijdte van de barmhartigheid in te perken. Zij verkondigt daarentegen de ernst van de gepleegde misdaad en de onherstelbare schade die is toegebracht, zowel aan de onschuldige die wordt gedood, als aan de ouders en de hele samenleving."

De verklaring is tevens een reprimande aan het adres van aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, die het besluit van de Braziliaanse aartsbisschop publiekelijk bekritiseerde. Fisichella had geschreven dat het optreden van Sobrinho “in de ogen van veel mensen ongevoelig en onbegrijpelijk was en volgens velen getuigde van een gebrek aan barmhartigheid”. Ook andere geestelijken, onder wie enkele Franse bisschoppen en de Nederlandse bisschop Gerard de Korte, waren kritisch over de handelswijze van Sobrinho.

Bron: Katholiek Nederland

Volgens ons is het ook onvoorstelbaar dat deze mensen nu met nog een ander dilemma worden bezwaard. Wie weet betreft het hier ook nog erg diepe gelovige Katholieken die nu hun erediensten worden ontzegd. Wij kunnen slechts hopen dat deze mensen die over deze kwestie zeer diep hebben nagedacht vooraleer te handelen, dat zij nog steeds mogen geraakt zijn door het geloof en het Woord van God. Men mag hierbij niet vergeten dat het gevaar van een meisje van slechts negen jaar op het spel stond. De atsen zullen ook wel niet over één nacht ijs gegaan zijn vooraleer hun moeilijke beslissing te nemen.

Lees ook:
Excommunicaties na hulp abortus 9-jarige
Vaticaanse prelaat kritiseert excommunicatie