Saturday, 25 July 2009

Werk maken van Godsdienstvrijheid

"Europa moet werk maken van godsdienstvrijheid"

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) roept de lidstaten op tot een sterkere inzet voor godsdienst- en gewetensvrijheid. De leden van de OVSE, onder wie ook België, raakten het op een ontmoeting in Wenen eens over een reeks verregaande maatregelen om de godsdienstvrijheid te garanderen. Ze stelden vast dat de Europese landen onvoldoende inspanningen leveren om die ook daadwerkelijk uit te voeren.

No comments:

Post a Comment