Wednesday, 1 July 2009

Ik verstilde een hongerig kind het huilen


"Ik verstilde een hongerig kind het huilen
vulde een vreemdeling zijn beker met vriendelijkheid,
en anderen opheffend vond ik dat ik
werd opgeheven. "
- Auteur onbekend

"Ik zal vertellen van de vriendelijkheid van de Heer,
de daden voor welke Hij wordt geprezen,
volgens alle die de Heer heeft gedaan voor ons --
ja, de vele goede dingen die hij heeft gedaan voor het huis van Israël,
volgens zijn medeleven en veel vriendelijkheid. "
Jesaja 63:7

God, onze Vader,
geef dat ik steeds vriendelijkheid kan uitstralen
en dat ik daar kan helpen waar hulp nodig is.
Ik dank u voor al hetgeen dat u gedaan hebt voor uw volk en voor mij.