Wednesday, 1 July 2009

Leuvense ecclesia spreekt over Demonen

Het gespreksonderwerp deze zomer in de Christadelphian ecclesia te Leuven is Demonen.
Er wordt de vraag gesteld of demonen bestaan. Zijn er geesten die het kunnen overnemen van andere mensen of dieren? Is het mogelijk dat de ene geest indringt in de andere of deze verdringt? Zijn demonen aparte entiteiten?
Lees er meer over in >

Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?