Friday, 3 July 2009

Schrijf verwondingen in zand


"Schrijf verwondingen in zand,
vriendelijkheden in marmer. "
- Frans spreekwoord

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Tegen dergelijke zaken is er geen wet. "
Galaten 5:22-23

God, geef dat de herinneringen aan de pijnen die ik heb geleden
zullen vervagen als de tekeningen op het strand.
Geef dat ik de goede herinneringen verder kan opbouwen.


English version > Write injuries in sand

No comments:

Post a Comment