Monday, 3 August 2009

Gebed heeft ons getroost in ons verdriet


"Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
en zal bijdragen aan de versterking van ons voor de reis verder. "
- GWB

"De Heer heeft, mijn schreeuw om genade gehoord;
de Heer aanvaardt mijn gebed. "
Psalm 6:9

Hoor mijn roep om erbarmen, oh God.
Versta mij en verhoor mij.
Laat mijn gebeden tot U komen
en laat ze mijn wensen duidelijk overmaken.
Hoor en aanvaardt mijn gebeden
en laat ze tot mijn versterking komen.

God, ik ben dankbaar dat het gebed mij kan troosten in mijn verdriet
en dat het mij hoop kan geven,
doordat ik weet dat U naar mij wil luisteren
en mijn gebeden wil aanvaarden.

No comments:

Post a Comment