Wednesday, 26 August 2009

Jouw Helper

je hoeft geen storm te vrezen
als je met God door 't leven gaat
Hij zal je steeds bewaren
zo jij je vast op Hem verlaat
al striemen ook de vlagen
van woeste winden keer op keer
al dreigen de orkanen
jouw vriend en helper is de Heer!

je hoeft geen storm te vrezen
het is God zelf die jou steeds schraagt
en in een nacht vol onrust
je in Zijn armen verder draagt
Hij zal je ziel behoeden
en lijkt het of je zult vergaan
er kan je niets gebeuren
jouw vriend en helper gaat vooraan!

je hoeft geen storm te vrezen
't is God, de Heer, die jou regeert
die, als de angsten dreigen,
de winden van jouw wanhoop keert
Hij zal je nooit verlaten
daar kun je altijd van op aan
ga daarom moedig voorwaarts:
jouw vriend en helper gaat vooraan!

fd

Uit Geestelijke Gedichten

No comments:

Post a Comment