Tuesday 25 August 2009

God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst


“(40:18) Ik ben zo ellendig, zo arm - Heer, wil aan mij denken. Mijn hulp zijt Gij, mijn bevrijder: mijn God, laat U niet wachten.” (Ps 40:17 WV78)

 “De Heer houdt de mens recht op zijn voeten wanneer Hem zijn wandel behaagt: mocht hij vallen, geveld is hij nooit, want de Heer heeft zijn hand reeds gegrepen.” (Ps 37:23-24 WV78)

“De vrees voor Jahwe geeft hechte zekerheid en voor zijn zonen is Hij een toevlucht.” (Spr 14:26 WV78)

“Ik, Ik ben het zelf die u bemoedig; en wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, en voor een mensenkind, dat als gras vergaat? Gij zoudt Jahwe, uw Maker, vergeten, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. Gij zoudt aanhoudend beangst zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, als maakt hij zich op om u te vernietigen! Waar blijft de verdrukker met zijn woede?” (Jes 51:12-13 WV78)

“Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij u om u te redden - godsspraak van Jahwe.” (Jer 1:8 WV78)

“Wees sterk en moedig, wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want Jahwe uw God trekt zelf met u mee: Hij geeft u niet prijs, Hij laat u niet in de steek.” (De 31:6 WV78)

“(59:17) Laat mij van uw macht mogen zingen, van uw goedheid een morgenlied, jubelend: een vaste burcht zijt Gij mij, in het uur van mijn nood mij een toevlucht.” (Ps 59:16 WV78)

“Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk, bevrijding schept Gij rondom mij.” (Ps 32:7 WV78)


Verder ook uitgebreid in: God Helper en Bevrijder = 

Jehovah de persoon om hoop op te stellen


Duitse uibreiding: Deutsch > Gott Helferer und Retter
Engelse versie / English version > God my fence, my hope for the future
  Franse uitbreiding: texte en français > Dieu aide et libérateur


No comments:

Post a Comment