Wednesday, 30 September 2009

Moderne Gebedsgenezing

Prof. Van der Kooi, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vindt dat er te veel ‘happiness’ en gezondheidsdenken in de moderne gebedsgenezingbediening zit. Hij verklaarde zich niet tegen gebedsgenezing, maar „we kunnen genezing en herstel niet claimen, we kunnen en moeten ons er wel naar uitstrekken.”

De evangelische prof. Ouweneel, een vurig voorstander van gebedsgenezing, meent „dat God veel meer gelovigen wil genezen, maar ze staan hun genezing zelf in de weg. Gelovigen moeten kijken wat er mis is.” Van der Kooi: „Dat is een gevaarlijke weg. Het grote gevaar is dat mensen in zichzelf blijven kijken. De zelfreflectie van de afgelopen eeuwen is tot een moderne vloek geworden. We moeten meer in termen van gemeenschap spreken.” Ouweneel: „Je moet een balans vinden.” Van der Kooi: „Er is geen balans. Soms ligt het zwaartepunt bij de verantwoordelijkheid van de mens, soms bij de voorzienigheid van God.”


Lees meer:Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad.