Monday, 28 September 2009

Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat

"Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat."
Hebreeën 11:6

Er is in deze wereld heel wat vaag religieus gepraat over 'het goddelijke in ieder mens', het Opperwezen, de Voorzienigheid, een Hogere Macht. Maar Gods Woord is niet vaag: heel concreet verhaalt de Bijbel van mensen die op deze wereld hebben geleefd en die God persoonlijk hebben gekend, en met Hem en voor Hem hebben geleefd. Zij geloofden, nee: zij wisten, dat Hij echt bestaat, omdat zij de bewijzen daarvoor in hun eigen leven hebben ondervonden. Beginnend met Abel zijn velen zelfs martelaren geworden voor het geloof, dat de zekerheid is van de dingen die men hoopt, en de overtuiging van de dingen die men niet ziet. God bestáát niet alleen, maar Hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke, de Allerhoogste Heer.


lezen: Hebreeën 11:1-6 | Jeremia 42:13-22
Uit Lichtstalen uit het Woord.