Wednesday, 9 September 2009

Wie kunnen wij vertrouwen

Hebt u zich al een afgevraagd wie u werkelijk kan vertrouwen?

Als u rondom u kijkt kan je mensen vinden waarvan je denkt dat je er best niet te veel aan vertelt en anderen waar je weer je diepste gehimen aan zou kunnen vertellen.
Hoe zit het voor je levensomstandigheden en voor de toekomst die voor jouw ligt? Je kan misschien denken dat er wel of geen politiekers zijn waarop je kan vertoruwen. Of misschien denk je dat niemand die in politiek zit te vertrouwen is. Je denkt dat het slijmballen zijn of dat ze toch die dingen gaan doen die zij voor hen belangrijk vinden. Of dat zij zich helemaal niet aan hun woord zullen houden.
Indien je denkt dat politiek onzinnig is kan je misschien afvragen of je je wel mee bezig moet houden. Maar ook als Christen kan je eens nagaan in welke mate wij ons met politiek moeten of mogen bezig houden.
Je kan je afvragen of wij wel moeten gaan stemmen of dat wij ons kunnen aansluiten bij een politieke partij of nog verder gaan en ons als kandidaat kunnen voorstelllen?
In de wereld gebeuren zo veel dingen dat er genoeg gebeurtenissen zijn of zaken waar wij ons tegen willen verzetten. Maar in welke mate kunnen wij ons verzetten tegen die tegen de borst stotende zaken ? Kunnen wij reagerende groepen vervoegen of ons mee inzetten in een demanstratie groep?

Wat wij ons ook moeten afvragen is  hoe het gesteld staat met de verplichtingen van het land waar wij wonen of burger van zijn.
Volgens ons moet je de wetten van dat land ook gehoorzamen indien ze niet tegen de wil van God gaan. En nergens heeft God verboden te stemmen. Indien het verplicht is om te stemmen, zoals in België dan moet je je aan die verplichting houden.(Geef de kezier wat de keizer toekomt) Dit hoeft niet in te houden dat je niet zou denken dat God de enige is die alles kan oplossen.

Want uiteindelijk zal het volgens ons Jezus Christus zijn die de wereldorde op zijn juiste plaats zal kunnen brengen en de start zal kunnen geven van het meest volledige en juist zijnde Koninkrijk. Het Koninkrijk van God zal het beste beheer hebben en is de enige mogelijkheid om het volledige geluk te geven.


> Whom can we trust to govern us? - Op www.thisisyourbible.com kan u deze maand uw antwoord geven op enkele vragen die omtrent dit gegeven kan stellen!