Wednesday 21 October 2009

Bijbelverbranding in Noth Carolina

Voorganger Marc Grizzard van de Amazing Grace Baptist Church in Canton, North Carolina, is van mening dat uitsluitend de 'King James'-versie van de Bijbel de juiste is. Alle andere versies vindt hij "satanisch" en "pervers". Grizzard wil, samen met 14 leden van zijn kerk, de Bijbels gaan verbranden tijdens Halloween. Ook worden "foute cd's" en boeken van christelijke auteurs verbrand.

Men kan een bepaalde voorkeur hebben voor een Bijbelvertaling, maar deze zal gebonden zijn aan je opbrenging, je taalstudie en gebruik. Men moet beseffen dat er soms heel wat variaties van woorden en zinnen mogelijk zijn om één en dezelfde gedachte te produceren. Daardoor kunnen vertalers op verscheidene manieren hetzelfde verwoorden. Ook wij zelf zeggen aan verscheidene mensen wel eens hetzelfde op een verschillende manier.

Dat de dominee ervan overtuigd is dat de vertaling die hij gebruikt de enige juiste is, is zijn persoonlijke bevinding. Dit geeft hem echter nog niet het recht om andere vertalingen te gaan verbranden. Hij ziet ook over het hoofd dat het hier over het Woord van God gaat en dat de andere vertalingen ook kunnen geschreven zijn door mensen met goede bedoelingen en met voldoende taalkennis om de opdracht om Gods woord over te brengen in een verstaanbare taal.

No comments:

Post a Comment