Wednesday, 21 October 2009

Homoseksualiteit is religie geworden

wij konden het reeds enkele jaren vasstellen dat meeer homo's zich wilden outen , maar ook samen bijeenkomsten wilden houden die hun geaardheid in de bloemetjes zette.

"Homoseksualiteit heeft trekjes van een religie gekregen. En daarnaast geldt dat wie uitkomt voor zijn of haar homoseksualiteit, steeds vaker als een soort van martelaar door de kerk wordt beschouwd." Dat schrijft het Zwitserse weekblad Weltwoche in een lange reportage van Philipp Gut, chef cultuur van het blad. Hij heeft het over de ‘homoseksualisering van de samenleving’ en zegt dat het aantal homo’s en lesbiennes een ‘recordhoogte’ heeft gehaald.

"Sinds jaren is er een steeds verder toenemend theater van homo’s en lesbiennes in de openbaarheid te zien," aldus Gutt. Hij beschrijft de situatie in Duitsland, maar die kan moeiteloos op andere Westerse landen van toepassing zijn. Volgens Gut is er geen emancipatiebeweging in de geschiedenis geweest die in zo’n korte tijd zo prominent aanwezig is en zo veel terrein heeft veroverd.

"Van werkelijke discriminatie is geen sprake meer," meent Gut. "Homo’s zijn algemeen geaccepteerd en worden in toenemende mate zelfs enthousiast verwelkomd. Van discriminatie is eerder in omgekeerde zin sprake. Binnen de homobeweging is opmerkelijk weinig tolerantie jegens andersdenkenden en daarin wordt zij niet gecorrigeerd door de overheid, die wel corrigerend optreedt tegen mensen en groepen die homoseksualiteit afwijzen."