Tuesday, 6 October 2009

De enquête vraag van de maand: Bestaat God?

Deze maand is de de vraag voor de enquête : Bestaat God?


Van tijd tot tijd worden enquêtes ondernomen om mensen te vragen of ze in God geloven. Verrassend genoeg zeggen ongeveer 60% meestal dat ze dat doen, maar als je hen over hun God vraagt krijg je vaak niet veel meer informatie over die persoon en moeten wij constatateren dat ze niet te veel lijken te weten over hun God of zijn er verschillende gedachten die niet altijd overeenstemmen met wat er geschreven is in de Heilige Schrift. Hun algemeen beeld van God weerspiegelt hun mening over zichzelf. De meeste mensen zijn geneigd toegeeflijk te zijn naar hun eigen tekortkomingen.

Veel mensen die geloven in God hebben nooit de kans waargenomen om hun God beter te leren kennen, door de Bijbel te lezen. Ze lijken te zijn vergeten dat doorheen de wet, de Psalmen en de profeten van het Oude Testament, en vervolgens door de evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament we een beeld krijgen van wie God is en wat Hij wil van ons. Het beeld van God is niet ingewikkeld of verward, want er ontstaat een markante persoonlijkheid met Zijn eigen beslissende karakter, die nauw betrokken is bij de loopbaan van het menselijk ras en de toekomst van de wereld. Hij kan niet worden overgelaten aan de rand van de menselijke aangelegenheden, noch "ergens" in de verre hemel geduwd worden , om gemakkelijk genegeerd te worden . Als mannen en vrouwen dat doen, zullen de gevolgen rampzalig zijn voor zichzelf.


Gisteren hebben wij op dit Forum in het artikel Kunnen we het kwaad voorkomen door te bidden vermeld hoe we denken van een Schepper die belast is met goed en kwaad. Afgelopen zaterdag was het onderwerp van onze bijeenkomst Bestaat er een God die goed en kwaad gecreëerd heeft of toelaat. (God meester van goed en kwaad )

Het was aan Israël, dat  de grote openbaring van Gods heerschappij over alle goden van de mensheid werd toegekend in de roerende gebeurtenissen van hun uittocht uit Egypte. God had verschrikkelijke dingen over het land gebracht . De Israëlieten zagen de gevolgen van de plagen over de Egyptenaren en waren getuige van hun eigen bevrijding op de kruising van de Rode Zee. Mozes heeft het 40 jaar later zeer opvallend beschreven:

"Vraag nu over de dagen die voorbij zijn ... of er zoiets als dit grote ding heeft voorgedaan? ... Hebben ooit mensen de stem van God gehoort , sprekende uit het midden van het vuur, zoals gij gehoord hebt en leeft? Of heeft God kwantitatief bepaald te gaan en hem een volk uit het midden van een andere natie te nemen, door proeven (RV marge), door tekenen, en door wonderen ... naar alles wat de Here, uw God voor u heeft gedaan in Egypte voor uw ogen? " (Deuteronomium 4:32-34).

Op deze open demonstratie van Zijn macht en zaligheid in hun naam, baseerde God Zijn verzoek voor hun diensten tot Hem:

"Gij hebt gezien wat ik deed tot de Egyptenaren, en hoe ik u droeg op kale adelaars vleugels ', en u bracht tot Mij. Nu dan, indien gij inderdaad mijn stem zal gehoorzamen , en aan mijn verbond zult houden, dan zult gij een eigenaardige ( bijzondere) schat voor mij zijn  uit alle volken ... "(Exodus 19:4,5).

Merk vooral hier op dat het beroep van God voor het geloof in zichzelf stevig niet gebaseerd was op Zijn morele voortreffelijkheid (waarvan zou Hij later veel aanwijzingen zou geven), maar op de demonstratie van Zijn heerschappij over het grootste heiden systeem op aarde op dat moment (de Egyptische). Dit wordt nog versterkt wanneer God Zijn Wet openbaart door Mozes voor Israël, waar deze met de eerste clausule begint:

"Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van de slavernij heeft gebracht" (Exodus 20:2).

Volg dan de Tien Geboden, de kern van Gods wet voor hen.

Mensen krijgen de manieren voorgeschoteld hoe hun God eer te brengen en er wordt hen verteld hoeveel goden er kunnen worden aanbeden.


Gelooft u in een unieke God?

Heeft u een idee over de persoonlijkheid van uw God en hoe Hij wil worden bekeken? Hoe ziet u de relatie tussen Hem, u en Christus Jezus?

Hoe interpreteert u: "We weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen andere God is dan één. Want hoewel er zijn die worden aangeroepen als goden ... is er voor ons maar één God, de Vader, van wie alle dingen zijn ... en een Heer, Jezus Christus "(1 Korintiërs 8:4-6).?

Deze maand is de enquête vraag:

Bestaat God?

Mogelijke antwoorden:

- Welke God we ook  verzinnen zal deze waar zijn en gelden voor ons. Iedereen is gelijk.

- Nee, de kosmos is het product van toeval en de wetten van de fysica.

- Ja. Hij is de schepper. Hij heeft een doel. Zijn wil is geopenbaard in de Bijbel.

- Ja. Toch is hij niet bijzonder geïnteresseerd in ons of de aarde

- Weet niet.

Ga naar www.thisisyourbible.com uw antwoord in te dienen!

Vind meer over God op:

http://belgianchristadelphians.googlepages.com/home