Friday, 16 October 2009

Karakter wordt opgebouwd


"Karakter is gebouwd,
je reikt er niet alleen naar en grijpt het. "
- Robert Rowe

"Bijna alle mannen kunnen omgaan met tegenspoed,
maar als je het karakter van een man wilt testen, geeft hem macht."
- Abraham Lincoln

"Het ware karakter van bediening is een dienend hart."
- Onbekend auteur

“Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.”
Spreuken 16:28

“Laar uw karakter niet geldgierig zijn;
maar wees tevreden met hetgeen gij bezit;
want Hij heeft gezegd: Ik zal u begeven noch verlaten.”
Hebreeën 13:5

"Meer dan dat, verheugen wij in ons lijden,
wetende dat lijden uithoudingsvermogen produceert,
en uithoudingsvermogen produceert karakter,
en karakter produceert hoop,
en hoop stelt ons niet teleur,
omdat de liefde Gods is uitgestort in onze harten. "
Romeinen 5:3-5

God onze Vader, laat al de beproevingen die op mij af komen mij vormen.
Geef dat ik steeds de juiste doelstellingen er op na hou
en dat ik met goede bedoelingen naar het juiste karakter reik.
Geef mij het juiste goede karakter,
dat vraag ik U in Jezus naam, amen.

Engelse versie / English version > Character is built

No comments:

Post a Comment