Friday, 30 October 2009

Twee staten van bestaan voor God


"Er zijn slechts twee staten van het bestaan voor God: het vlees en de geest, duisternis en licht, dood en leven. De ongelovige wandelt" volgens de loop van deze wereld ... volgens de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid ... voldoende aan de verlangens van het vlees ... en zijn van nature de kinderen van de toorn. "

"Dit is een waarheid die moedig moet worden aanzien. Maar hoe goed, in de wereldse zin, niet te min zacht en lief, is de ongelovige ongehoorzaam aan God - en het is Hij die rechtspreekt, niet wij onszelf. Dat is de reden waarom Paulus schreef:" Verenig jezelf niet met ongelovigen, ze zijn geen geschikte maten voor jou. Wat heeft gerechtigheid te doen met goddeloosheid? Kan licht met de duisternis omgaan? Kan Christus eens zijn met Belial, of een gelovige de handen in elkaar slaan met een ongelovige? Kan er een overeenkomst zijn tussen de tempel van God en de afgoden van de heidenen? En de tempel van de levende God is wat wij zijn "(2 Korinthiërs 6:14-16, NEBvertaling).
-------
John Marshall,
The New Life

Oorspronkelijke Engelse tekst / English original > Two states of existence before God

No comments:

Post a Comment