Friday, 30 October 2009

Weest heilig


"Weest heilig - want ik ben Heilig” (Lev. 11:44)

"Als wij het Koninkrijk van God moeten zien te bereiken op, en tot een toestand van eeuwig nut voor God moeten komen, moeten we in dit leven onze geest tot een geheel nieuw niveau van bewustzijn en denken verheffen: tot het vlak van heiligheid - ver boven de natuurlijke , dierlijke verlangens en belangen van het vlees.
Heiligheid is schoonheid: de schoonheid van Heiligheid: al het andere is lelijkheid. Heiligheid is gescheidenheid en Zuiverheid: een aparte Zuiverheid: een Pure afgescheidenheid. Het geestelijke voedsel, dat de transformatie van onze geest uit natuurlijke afstotelijkheid creëert de geestelijke aantrekkingskracht is het Geestes-Woord, voortdurend en er vrij in verwend. "Zonder heiligheid, zal geen mens de Heer zien."
Uiteraard zijn wij het tegenovergestelde van heiligheid. Het doel van het leven om dit , meer en meer te worden is het enige doel. Elke bestede tijd, dat niet bijdraagt tot dit is goddelijk kostbare tijd verspild: ontrouw rentmeesterschap.
"Beleef de heiligheid in de vreze van de Heer" is een voldoende grote opdracht en een voldoende hoge ambitie, om volledig enig leven te vullen. Met Gods overvloedige en liefdevolle hulp, lift je geest boven alle natuurlijke kinderachtigheid en dwaasheid, alle interesse in wereldse dingen, alle onreine vleselijke gewoonten en gedachten, alle van de lelijkheid van het vlees, zoals woede, ongeduld, hardheid, onvriendelijkheid, egoïsme, gebrek aan sympathie en mededogen en genezing, vergevende liefde. "Weest heilig, zelfs zoals God heilig is." Wat een vreugde! Wat een openbaring! Wat een mooi, edel gezelschap! "Aanbid de Heer in de schoonheid van Heiligheid!"
-------
Broeder G.V. "Rene" Growcott

Engels origineel / English original > Be holy

No comments:

Post a Comment