Wednesday, 14 October 2009

Vrees morgen niet. God is er al


"Vrees morgen niet. God is er al."
- Auteur onbekend

"Maak u geen zorgen om de dag van morgen.
Herinner, die is van God en niet van ons."
- Edward B. Pusey


"Wees tevreden met wat je hebt, want God heeft gezegd,
'Nooit zal ik u achterlaten, nooit zal ik u verlaten. "
Dus zeggen wij met vertrouwen:
'De Heer is mijn helper;

Ik zal niet bang zijn. Wat kan de mens mij doen? "
Hebreeën 13:5-6

"Wees sterk en moedig, vrees niet, wordt ook niet bang voor hen:
want Jehovah, uw God, Hij is het die met u gaat,
Hij zal u niet in de steek laten, noch verlaten. En Jehovah gaat voor u uit,
Hij zal met u zijn, Hij zal u niet tekort schieten, noch u verlaten:
vrees niet,
of wordt niet ontmoedigt."
Deuteronomium 31:6,8

Ik ben blij te vernemen dat U mij niet in de steek zult laten
en steeds bij mij zult blijven, oh Heer.
Op U blijf ik hopen en vertrouwen.
Ondersteun mij en maak mij sterk
en laat mij niet door mensen ondermijnd worden.

Engelse versie / English version > Fear not tomorrow. God is already there

1 comment:

 1. ‘HEB VERTROUWEN!’
  Brief aan jongvolwassenen van mgr. Luc Van Looy en mgr. Aloys Jousten

  BRUSSEL (Kerknet) – “Tegenwoordig zetten veel mensen belangrijke vraagtekens bij de veranderingen in onze wereld en samenleving. Als jongeren of jongvolwassenen dergelijke vragen stellen, voelen we ons bijzonder aangesproken en daarom richten we ons graag tot jullie.” Zo opent de open brief van de Gentse bisschop Luc Van Looy en zijn Luikse collega Aloys Jousten aan de jongeren. Ze doen dat samen met de professoren Johan Verstraeten, Jacques Defourny en Henri Wattiaux.
  De snelle evoluties in onze wereld - globalisering, crisis, media, wetenschap, ecologie, Noord-Zuidrelaties… - openen beloftevolle wegen voor de toekomst, maar houden volgens de bisschoppen ook grote uitdagingen in. Een dergelijke complexiteit brengt vaak spanningen teweeg, waarmee niet altijd gemakkelijk te leven valt. Een veel voorkomende reactie is dan het terugplooien in de eigen kleine vertrouwde wereld van gelijkgestemden en het vluchten voor het verwachte engagement. Gelukkig weigeren ook vandaag nog veel mensen daaraan toe te geven. “Zij merken dat er ruimte is voor vrijheid en dat de manoeuvreermogelijkheden groter zijn dan gedacht”, schrijven mgr. Van Looy en mgr. Jousten. “Maar eerst en vooral moeten we een echt vertrouwen in het leven krijgen, in plaats van wantrouwen en angst te laten overheersen. De kernvraag is: wat is echt essentieel? Wat ons betreft, willen wij jullie zeggen hoezeer de persoon van Jezus Christus en zijn evangelie zoveel vrouwen en mannen in de hele wereld blijven inspireren. In Hem heeft God ons het eerst bemind, belangeloos. Leven van deze liefde is de bron van innerlijke vreugde en vrijheid. En vanuit deze bron ontspringt een diepe verbondenheid met alle mensen. Jullie zullen in onze samenleving verantwoordelijkheid opnemen. We wensen jullie veel geluk. Vertrouw in het beste van jezelf, ondanks alle moeilijkheden en de pijn op je weg. Dit is onze wens: dat je de auteur wordt van je eigen levensverhaal.”

  (Kerknet)

  ReplyDelete