Monday 16 November 2009

Banjara horen God spreken

Dankzij de organisatie Faith Comes By Hearing kunnen de Banjara nu ook het Woord van God aanhoren in hun eigen taal door de Audio Bijbel.

De Banjara leven in India. En zijn slechts een van de vele volken in dat immense land dat niet kan lezen of schrijven. Het analfabetisme in India wordt geschat op 70 procent. In sommige delen van het land ligt dat zelfs boven de 90 procent.

Het Banjara-volk in India telt zes miljoen mensen. India kent ten minste 100 grote taalgroepen. Dat wil zeggen talen die door enkele honderdduizenden tot meerdere miljoenen mensen worden gesproken. Daarvan zijn er inmiddels 24 als audio-Bijbel beschikbaar. Daanaast zijn er nog vele honderden talen die door relatief kleine groepen worden gesproken.

No comments:

Post a Comment