Tuesday, 17 November 2009

Liefhebben omdat God ons eerst lief had

Christelijke Overdenking

Dinsdag 17 november 2009

 

1 Johannes 4:19

         
  • Statenvertaling
  • GNV + NBV
  • NBG 1951
  • Het Boek

"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." (1Jo 4:19 STV)

"Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad."

"Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad."

"Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad."

 

Overdenking van vandaag:

Als menselijke wezens, plaatsen wij onszelf als het middelpunt van ons universum. We bepalen de grootsheid of de geldigheid van de meeste daden op basis van de invloed op ons. Wij beschouwen onszelf grote avonturiers, uitvinders en onderzoekers. Echter, in het belangrijkste onderzoek van allemaal, hebben wij niet als eerste gehandeld; God deed dit. Hij hield van ons. Hij hield van ons persoonlijk. Hij hield eerst van ons. Onze liefde is een antwoord op zijn genade. Onze liefde is gewoon te delen met anderen, wat rijkelijk aan ons is gegeven. Wij hebben lief, want hij hield eerst van ons.

 

Gebed:

Almachtige God en Abba Vader, deze laatste paar dagen heb ik geprobeerd uw liefde te begrijpen voor mij en mijn medemensen. Ik belijden niet dat ik uw liefde begrijp, maar ik weet wel dat u mij ermee gezegend heeft op manieren die ik me niet kon voorstellen. Dus alstublieft, Vader, help me uw grote liefde voor mij te herinneren als ik in aanraking kom met verleiding, geleid wordt tot twijfel in uw liefde, twijfel over mijn waardigheid of verleid wordt liefdeloos te zijn naar iemand. Ik wil dat uw liefde tot uitdrukking komt in mijn dagelijkse leven. Dank u voor uw geweldige liefde. Maar vooral; dank u voor dat u eerst ons liefhad! In Jezus' naam dank ik u. Amen.

Engelse versie / English version > We love because he first loved us

No comments:

Post a Comment