Wednesday, 25 November 2009

Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen


"Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen.

Attitudes zijn spiegels van de geest.
Zij weerspiegelen het denken. "
- David J. Schwartz

"Een geestelijke inslag stelt eer boven wereldse goederen."
- Rembrandt

"Als we ons niet aan rijkdommen, zelfzucht of hebzucht vastklampen
 -- dan, geloof ik, komen we dichter bij God."
- Daniel Ortega


'Je bent aangeleerd ... van je oude zelf af te zetten ...
om nieuw te worden gemaakt in de houding van uw gedachten;
en om het nieuwe eigen aan te doen,
geschapen om als God in ware gerechtigheid en heiligheid te zijn."
Efeziërs 4:22-24

Heer God, laat mij steeds de juiste gedachten aanhouden
alsook mijn ogen gericht houden op die zaken die echt waardevol zijn,
nuttig voor mij zijn en mijn zuiverheid bewaren
om Uw Koninkrijk binnen te treden.

Engelse versie / English version > How we think shows through in how we act

No comments:

Post a Comment